เอสเอสไอร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาชายหาดแม่รำพึงพร้อมสนับสนุนน้ำดื่มแก่จิตอาสา

เอสเอสไอร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาชายหาดแม่รำพึงพร้อมสนับสนุนน้ำดื่มแก่จิตอาสา บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด(มหาชน) หรือเอสเอสไอ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาทำความสะอาดชายทะเลแม่รำพึง ณ บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธี

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ ทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอบางสะพานจัดขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันชาติไทย 5 ธันวาคม 2564 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานเข้าร่วมกว่า 100 คน ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดทั้งนี้เอสเอสไอได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 1200 ขวด เพื่อมอบให้แก่จิตอาสาในกิจกรรมดังกล่าว

ที่มา: สหวิริยาสตีลอินดัสตรี