สำนักงานพัฒนาฝีมือเเรงงานยโสธร ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถให้กับ​ผู้เข้ารับการประเมินในสาขาอาชีพ

สำนักงานพัฒนาฝีมือเเรงงานยโสธร ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถให้กับ​ผู้เข้ารับการประเมินในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ โดยวัดจาก ค่าทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์หรือความสำเร็จในการประกอบอาชีพ และคุณลักษณะ ส่วนบุคคล ซึ่งจะต้องผ่านการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ ตาม​ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545​ และแก้ไขเพิ่มเติม​ ฉบับที่​ 2​ พ.ศ.​2557​ จำนวน​ 2​ สาขา จำนวนทั้งหมด 7 คน​ ดังนี้​ 1.​สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร​ ระดับ​ 1​ จำนวน​ 6​ คน 2.​สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน​ และการพาณิชย์ขนาดเล็ก​ จำนวน​ 1​ คน​ ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร