สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ยกระดับฝีมือ ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร โดยฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 3/2565 สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร จำนวน 30 ชั่วโมง ให้กลุ่มบุคคลที่มีคุณสมบัติพร้อมสำหรับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร โดยได้รับเกียรติจาก นางพิมพ์พิศา ศรีธรรมมา ผอ.สนพ.มุกดาหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร