รฟฟท. จัดกิจกรรม CSR เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จัดกิจกรรม CSR เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ปรับปรุงพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าหลักหก เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยคุณสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกับคุณสมศักดิ์ งามแท้ นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก และชาวบ้านชุมชนเทศบาลตำบลหลักหก ทำกิจกรรม Big Cleaning Day เก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์ และทาสีพื้นผิวจราจรบริเวณพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าหลักหก ซึ่งนอกจากกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท และชาวบ้านชุมชนเทศบาลตำบลหลัหหกแล้ว ยังถือเป็นการบริหารจัดการพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าหลักหกให้มีความปลอดภัยและสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการอีกด้วย

รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง

ที่มา: รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.