สนพ.ลพบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

สนพ.ลพบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ที่สนใจสมัครขอรับการทดสอบมาตรฐานฯ  เพื่อวัดความรู้ความสามารถ

ซึ่งในวันที่ 30 เมษายน 2564 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฯ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 9 คน

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาสนลพบุรี