เอลิสพอลิน ร่วมบริจาคเพื่อชุมชนแออัดที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

คุณอลิสา อินทเสนี กรรมการผู้จัดการบริษัท อินตันกรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงามและสุขภาพ แบรนด์ “เอลิสพอลิน” (Aliz Paulin) ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น และสเปรย์แอลกอฮอล์จำนวน 1,000 ขวด รวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท ให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อชุมชนแออัดที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ได้ทำมาตลอด โดยมีนายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารกลาง สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ที่มา: ซูม พีอาร์