สถาบันพัมนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี จัดพิธีปัจฉิมนิเทศผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน

สถาบันพัมนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี จัดพิธีปัจฉิมนิเทศผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ สาขาช่างแต่งผมสตรี และสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ในวันที่ 22 มกราคม 2564 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ในการปัจฉิมนิเทศครั้งนี้ จะเป็นการชี้แจงแนวทางการเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบกิจการ การบันทึกการปฏิบัติงานในสมุดประจำตัวผู้ฝากฝึกในกิจการตอบแบบสอบถามตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน และการเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้อำนวยงานกลุ่มงานหรือผู้แทนมาชี้แจงภารกิจที่รับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้รับการฝึกที่เข้าปัจฉิมนิเทศ

 

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี