สนพ.เพชรบูรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝืมือแรงงาน ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯ

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ โดยมีนายเมธี  เมืองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินการทดสอบของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโรงเรียนปาณิสรานวดและสปาไทหล่ม อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเชพรบูรณ์