สนพ.หนองคาย จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายนางโสภา ทิพย์โอสถ หัวหน้าฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 7 คน ให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการ และผู้รับเหมาด้านช่างไฟฟ้า เพื่อให้ช่างดังกล่าวมีใบอนุญาตในการประกอบอาชีพที่ถูกต้องต่อไป ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สนพ.หนองคาย

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย