โครงการให้ทุนสร้างอาชีพ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมมือกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เปิดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพการดูแล การดูแลผู้สูงอายุ (ระยะเวลา 6 เดือน) พร้อมการันตีการมีงานทำ 

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่

  1. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี (ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น)
  2. โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี