SISB สตรอง! เปิดผลงานปี 65 รายได้แตะ 1,339.97 ลบ. บอร์ดใจดีจ่ายปันผล 0.16 บ./หุ้น กำหนดจ่าย 24 เมษายน 2566 นี้

SISB สตรอง! เปิดผลงานปี 65 รายได้แตะ 1,339.97 ลบ. บอร์ดใจดีจ่ายปันผล 0.16 บ./หุ้น กำหนดจ่าย 24 เมษายน 2566 นี้ เดินหน้าเปิดโรงเรียนสาขาเพิ่ม 2 แห่ง – ปักหมุดปี 66 รายได้โต 20%

บมจ.เอสไอเอสบี (SISB) โชว์รายได้ปี 2565 อยู่ที่ 1,339.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.09% จากปีก่อน เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนไทยและต่างชาติกลับเข้ามาศึกษาอย่างคึกคัก รับรู้รายได้จากนักเรียนเพิ่มขึ้นเต็มไตรมาส มีการจัดกิจกรรมได้ตามปกติ ขณะที่บอร์ดอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.16 บ. ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 9 มีนาคม 2566 กำหนดจ่ายวันที่ 24 เมษายน 2566 นี้ ฟากซีอีโอ “ยิว ฮอค โคว” ระบุแผนธุรกิจปี 66 เตรียมเปิดโรงเรียนสาขาเพิ่ม 2 แห่ง พร้อมเปิดรับนักเรียนเพิ่ม สนับสนุนผลงานปีนี้เติบโตแข็งแกร่ง ปักหมุดผลงานปี 66 รายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 20%

นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB เปิดเผยผลการดำเนินงานปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,339.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.09% จากช่วงปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,071.24 ล้านบาท

สำหรับปัจจัยที่สนับสนุนให้รายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาเรียนมากขึ้น ส่งผลให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเต็มไตรมาส มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ รวมทั้งบริษัทฯสามารถบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

“หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 คลี่คลาย SISB กลับมาเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ทำให้มีจำนวนนักเรียนไทยและต่างชาติกลับเข้ามาเรียนในโรงเรียนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยผลักดันให้จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวนนักเรียนรวมอยู่ที่ 3,114 คน ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังสามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ภาพรวมการดำเนินธุรกิจเติบโตได้ตามเป้าหมาย “

พร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลงวดประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท โดยขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 9 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 เมษายน 2566

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2566 บริษัทฯตั้งเป้าหมายจะมีจำนวนนักเรียนรวมแตะระดับ 3,700 คน ภายในปี 2566 เนื่องจากจำนวนนักเรียนใหม่ทั้งในและต่างประเทศมีจำนวนมากขึ้น และมีสัญญาณที่ดีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ บริษัทฯ มีแผนขยายโรงเรียนนานาชาติไปในทำเลที่มีศักยภาพ ซึ่งส่งเสริมให้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าถึงโรงเรียนนานาชาติของกลุ่มบริษัทได้มากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตระดับไม่ต่ำกว่า 20% จากปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักๆ มาจากโรงเรียนกลับมาทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ ทำให้สามารถรับรู้รายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เข้ามามากขึ้น รวมทั้งจะมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจากการเปิดสาขาอีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์นนทบุรี และโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ระยอง ซึ่งการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ และพร้อมเปิดให้บริการการศึกษาได้ในเดือนสิงหาคม ปี 2566 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นเป็นผู้ให้บริการการศึกษาคุณภาพชั้นนำที่ทุกคนเข้าถึงได้

“หลังจากจีนเปิดประเทศ เชื่อมั่นว่าจะมีนักเรียนที่จะทยอยเข้ามาเป็นนักเรียนใหม่อย่างคึกคัก เพราะด้วยจุดเด่นของคุณภาพการศึกษาของ SISB โดยที่ผ่านมานักเรียนของ SISB ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งไทยและต่างประเทศ ทั้งจากประเทศในภูมิภาค ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และ เอเชีย ซึ่งล้วนเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในระดับชั้นนำทั้งสิ้น ผู้ปกครองจึงให้ความสนใจในการที่จะให้บุตรหลานเข้ามาศึกษาในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าในอนาคตสัดส่วนของนักเรียนต่างชาติจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ” นายยิว ฮอค โคว กล่าวในที่สุด

ที่มา: เอสไอเอสบี

Symbol: SISB