TSTE เผยกำไรสุทธิไตรมาส 2/65 ทำได้ 45.26 ล้านบาท รับอานิสงส์บริษัทย่อยโชว์ผลงานสวยเติบโตต่อเนื่อง

TSTE เผยกำไรสุทธิไตรมาส 2/65 ทำได้ 45.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.73 ล้านบาท หรือ 14.50% จากงวดเดียวกันปีก่อน 39.53 ล้านบาท รับอานิสงส์บริษัทย่อย “ที เอส ฟลาวมิลล์และที เอส คลังสินค้า” โชว์ผลงานสวยเติบโตต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจ Packing-อาหารเชิงอุตสาหกรรม-แปรรูปสาหร่าย หวังช่วยหนุนให้บริษัทแข็งแกร่งและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต

นายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) หรือ TSTE ผู้ให้บริการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทร ให้เช่าโกดังเก็บสินค้าและบริการท่าเทียบเรือ เปิดเผยว่าผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาส 2/2565 มีรายได้รวมจากการดำเนินงานอยู่ที่ 607.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 85.47 ล้านบาท หรือ 16.38% จากงวดเดียวกันปีก่อนทำได้ 521.80 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 45.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.73 ล้านบาท หรือ 14.50% จากงวดเดียวกันปีก่อนทำได้ 39.53 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อย บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นและบริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด มีรายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ขณะเดียวกันในไตรมาสดังกล่าว บริษัท ที เอส ฟลาว์มิลล์ จํากัด (มหาชน) มีกําไรจากสัญญาอนุพันธ์เครื่องมือทางการเงินจํานวน 15.64 ล้านบาท จากการนําเข้าวัตถุดิบข้าวสาลีจากต่างประเทศ  นอกจากนี้ยังมีปริมาณสินค้าที่เข้ามาใช้บริการจํานวน 144,983.27 เมตริกตัน เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน เพิ่มขึ้นจํานวน 55,262.69 เมตริกตันหรือเพิ่มขึ้น 61.59%  และปริมาณสินค้าส่งออก มีจํานวน 131,101.27 เมตริกตัน เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน เพิ่มขึ้นจํานวน 16,426.71 เมตริกตัน หรือเพิ่มขึ้น 14.32%

“ ผลประกอบการในไตรมาส 2 ปีนี้ เติบโตตามที่บริษัทคาดการณ์ไว้ ตามการเติบโตของบริษัทย่อย ที่ในอดีตเมื่อ 40 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรกระจายความเสี่ยง ด้วยการไปลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่ม โดยเน้นด้านอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเรามีความชำนาญอยู่แล้ว  โดยปัจจุบันในพื้นที่ท่าเรือและคลังสินค้ามีพื้นที่ 150 ไร่ นอกจากธุรกิจท่าเรือและคลังสินค้าแล้ว ยังมีบริษัทในเครือที่ลงทุนในธุรกิจโรงโม่แป้งสาลี มีโรงงานที่ทันสมัยใหญ่ติด 1 ใน 3 ของประเทศคือ TMILL จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม  TSTE ไม่ได้หยุดนิ่ง เรายังเดินหน้าขยายธุรกิจต่อยอดไปยังธุรกิจอื่นๆ เช่น Packing อาหารเชิงอุตสาหกรรมและธุรกิจแปรรูปสาหร่าย เพื่อให้ TSTE เติบโตอย่างแข็งแกร่งและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต” นายชนะชัย กล่าว

ที่มา: ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล

Symbol: TSTE