บีโอไอร่วม M -TECH Osaka 2021 ประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) โดยกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน นครโอซากา เข้าร่วมงานแสดงสินค้า M-Tech Osaka 2021 ณ INTEX Osaka ประเทศญี่ปุ่น เป็นการออกบูธออนไลน์เสมือนจริง (Remote Exhibiting) ที่มีการผสมผสานรูปแบบการออกบูธในสถานที่จริงร่วมกับการออนไลน์ Hybrid (onsite : Intex Osaka) and Virtual เพื่อสร้างโอกาสให้กับ SMEs ไทยในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการรับช่วงผลิตของไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศ และขยายการเชื่อมโยงทางธุรกิจจากผลกระทบการผลิตที่หยุดชะงักในหลายประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมออกบูธ จำนวน 506 บริษัท และคาดว่าจะเกิดมูลค่าการซื้อขายประมาณ 4,525 ล้านบาท

ที่มา: ซิน คัมปานี