บมจ.พริมา มารีน หรือ PRM เชิญผู้ถือหุ้นร่วมประชุม AGM ผ่านช่องทางออนไลน์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ในปีนี้ ‘บมจ.พริมา มารีน’ หรือ PRM จึงปรับรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทอนิกส์ (E-Meeting) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 เม.ย. 2564 เวลา 14.00 น. โดยเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลอีก 0.18 บาทต่อหุ้น ก่อนกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 5 พ.ค. 2564 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พ.ค. 2564 พร้อมรับฟังทิศทางการดำเนินงานของปีนี้ งานนี้ ‘วิริทธิ์พล จุไรสินธุ์’ ผู้บริหาร PRM ฝากแจ้งผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม E-Meeting ร่วมออกเสียงโหวตกันได้อย่างสบายใจไร้กังวล …

ที่มา: เอ็มที มัลติมีเดีย

Symbol: PRM