PRM ปิดดีลถือหุ้นบิ๊กซีครบ 100% ช่วยเสริมความแข็งแกร่งผลงานปีนี้

มีข่าวดีให้ผู้ถือหุ้น บมจ.พริมา มารีน หรือ PRM ได้ชื่นใจต่อเนื่องกับผลงานในปีนี้ที่ขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง หลังแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงความคืบหน้าปิดดีลเข้าซื้อหุ้นบริษัท บิ๊กซี จำกัด ลอตสุดท้าย อีก 72,000 หุ้น หรือคิดเป็น 20% ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยใช้เงินลงทุนซื้อหุ้นครบทั้ง 100% จากบิ๊กซี รวมเป็นมูลค่า 1.94 พันล้านบาท ต่ำกว่าที่เคยขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้ งานนี้ ‘วิริทธิ์พล จุไรสินธุ์’ ผู้บริหาร PRM เผยจะทำให้รายได้ในไตรมาส 2/64 เติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องแน่นอน….

ที่มา: เอ็มที มัลติมีเดีย

Symbol: PRM