ปักหมุด! เที่ยวงานไทยแลนด์ ไพรด์ เฟสติวัล 2022

ปักหมุด! เที่ยวงานไทยแลนด์ ไพรด์ เฟสติวัล 2022

งานสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันในสังคม

ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 กรุงเทพมหานคร

กลุ่มพันธมิตรที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน ไทยแลนด์ ไพรด์ เฟสติวัล 2022 เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 ที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด เอกภาพในความหลากหลาย (Unity and Diversity) เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันในสังคม อีกทั้งยังเพื่อสนับสนุนในกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศให้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นต่อต้านการตีตราและการเลือกในประเทศและกลุ่มที่มีความหลากหลายอื่นให้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นต่อต้านการตีตราและการเลือกปฏิบัติ จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกิจกรรมในวันต่าง ๆ รวมไปถึงร่วมเดินขบวน Pride Parade ร่วมกันในวันที่  27 พฤศจิกายนนี้ที่ถนนสีลม

รูปแบบของงานจัดเป็นแบบเทศกาลเวลา 3 วัน ซึ่งในแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่จัดขึ้นตามสถานที่และเวลาที่ระบุไว้แตกต่างกันไปในปฏิทิน ผู้เข้าร่วมสามารถเปิดแผนที่แนะนำกิจกรรม และเลือกสถานที่หรือกิจกรรมที่ตัวเองต้องการเข้าร่วมได้อย่างอิสระ แต่ละกิจกรรมจะถูกจัดเตรียมโดยทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมกันจัดงาน เช่น การแสดงศิลปะ นิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรม กิจกรรมสันทนาการ ตลาดขายสินค้า ดนตรีสด และกิจกรรมเพื่อหารือเกี่ยวกับ LGBTQI และประเด็นเกี่ยวกับกลุ่มเปราะบางอื่น ๆ ด้วย

27 พฤศจิกายน 2565

Thailand Pride Festival 2022เวลา: 13.00-21.00สถานที่: ลานหน้าจามจุรี สแควร์ไม่มีค่าเข้างาน

กิจกรรม:

  • กิจกรรมบนเวที อาทิ เสวนาและอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และกลุ่มเปราะบาง
  • การแสดงโชว์จาก Moonlight
  • การแสดงเดี๋ยวจาก ดาวฟ้า
  • การแสดงดนตรีสดของ Team Demon Slayer จาก เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ
  • การแสดงวาไรตี้โชว์จาก กลุ่มดาวน์ซินโดรม ฮีโร่ ไทยแลนด์
  • มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง อาทิ ซิลวี่ จีนกษิดิศ และ Z22
  • บูธกิจกรรมจากองค์กรเครือข่ายและภาคธุรกิจ
  • มีโซนอาหารและเครื่องดื่มจำหน่าย
  • นิทรรศการ “Body Positivity” และกิจกรรมอื่น ๆ ให้ร่วมอีกสนุกมากมาย

Thailand Pride Parade 2022เวลา: 16.00-18.00 (เริ่มตั้งขบวน 15.00)เส้นทาง: จากแยกนราธิวาส ไปยังลานหน้าจามจุรี สแควร์ไม่มีค่าเข้างานเดินขบวน แต่เรามีพรอพแจกให้ในขบวน

Dress Code: ไม่จำกัดรูปแบบ แต่ขอให้สนุกสนาน และเป็นตัวเองมากที่สุด

ขบวนทั้งหมดแบ่งออกเป็น 5 ขบวน ดังนี้

P – Peace  สันติสุข

R – Rights  สิทธิ์

I – Identity  อัตลักษณ์

D – Diversity  ความหลากหลาย

E – Equality  ความเสมอภาค

ที่มา: แบรนด์นาว