ดานิลี่ รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (LOWCARBON EEC)

MR.ALESSANDRO MENOCCI (นายอเล็กซานโดร เมนอคซิ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดานิลี่ จำกัด และ นายกฤษฎิ์ เจริญวนนที รองประธานบริษัท ดานิลี่ จำกัด ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (LOWCARBON EEC) จาก นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ณ ห้องประชุมนภาลัย ซี โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี 

จากการที่บริษัท ดานิลี่ จำกัดได้รับรางวัลนี้เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นและมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ภายใต้ข้อตกลงปารีส 2015 สมาชิกองค์การสหประชาชาติ 197 ประเทศบรรลุข้อตกลงแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยการยับยั้งไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส และถ้าเป็นไปได้จะควบคุมไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ นานาประเทศต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้เกือบครึ่งหนึ่งภายในปี 2028 และให้เหลือศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050

ที่มา: ดานิลี่