ปตท.สผ. จับมือ อินเป็กซ์ และเจจีซี ศึกษาโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. จับมือ บริษัท อินเป็กซ์ คอร์ปอเรชั่น และเจจีซี โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นพันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่น ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Storage หรือ CCS) ในประเทศไทย เพื่อช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยผลักดันการลดคาร์บอนทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและของประเทศ

CCS คือ กระบวนการในการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งกำเนิดในภาคอุตสาหกรรมไม่ให้ถูกปลดปล่อยสู่บรรยากาศ โดยจะมีการจัดการ และติดตามตรวจสอบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกกักเก็บอย่างเหมาะสม ความร่วมมือในครั้งนี้จะครอบคลุมการศึกษาทั้งด้านขั้นตอน เทคโนโลยี และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ

ปตท.สผ. และพันธมิตร มุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดผลกระทบของภาวะโลกร้อน โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาวิธีการที่จะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมและประเทศไทยสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศ

ที่มา: ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม

Symbol: PTTEP