ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) เชื่อมโอกาสการลงทุนเปิดตัว 3 DR อ้างอิงหุ้นไทย AOT-CPALL-PTTEP เริ่มซื้อขายใน SGX 30 พ.ค. 2566

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) เดินหน้าความร่วมมือภายใต้โครงการ DR Linkage ไทย-สิงคโปร์ (Thailand-Singapore DR Linkage) เชื่อมโยงการลงทุนให้ผู้ลงทุนเข้าถึงหลักทรัพย์จดทะเบ…

thaipr.net

30 พ.ค. 66

“ปตท.สผ.” ผนึก “กรุงไทย” นำร่องลงทุนบริหารสภาพคล่องเชื่อมโยงคาร์บอนเครดิต ครั้งแรกในไทย

ปตท.สผ. ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย สร้างพลังขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการเงิน นำร่องโครงการลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องของ ปตท.สผ. เชื่อมโยงคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit Linked Investment Program)…

thaipr.net

24 พ.ค. 66

ปตท.สผ. รับรางวัลในเวทีระดับสากล Green World Awards 2023 จากโครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดย นางสาวบุษบรรณ จีนเจริญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม รับรางวัลโครงการเพื่อสังคมจากเวทีระดับสากล Green World Awards 2023 ประเภท…

thaipr.net

16 พ.ค. 66

พงศธร ทวีสิน อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. รับพระราชทานรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 แก่นายพงศธร ทวีสิน อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริห…

thaipr.net

12 พ.ค. 66

ปตท.สผ. เปิดศูนย์วิจัยเพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ บริษัท ปตท.สำรวจเเละผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมด้วย พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล (ที่ 2 จากขวา)…

thaipr.net

10 พ.ค. 66
1 2 3 18