ลองกิ คว้ารางวัล “High Achievers” จาก RETC ด้วยประสิทธิภาพการทำงานอันโดดเด่นของโมดูลโซลาร์แสงอาทิตย์

ศูนย์ทดสอบพลังงานทดแทนของสหรัฐอเมริกา (RETC: The US Renewable Energy Testing Center) ได้เปิดตัว “รายงานดัชนีโมดูลโฟโตโวลเทอิก (PVMI)” ประจำปี 2563 โดยผลปรากฏว่าลองกิสามารถคว้ารางวัล “High Achievers” ได้อีกครั้ง หลังจากที่ได้รับรางวัลนี้มาแล้วในปี 2562 อันเป็นผลมาจากประสิทธิภาพการทำงานอันโดดเด่นหลังจากการประเมินโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์อย่างครอบคลุมทั่วโลกโดย RETC

โมดูลของลองกิทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมจากการประเมินตัวบ่งชี้สามประการ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และคุณภาพ ส่งผลให้เป็นหนึ่งในสามบริษัทที่ได้รับรางวัลดังกล่าว นอกจากนี้ลองกิยังเป็นผู้ผลิตโมดูลเพียงรายเดียวที่ทำผลงานยอดเยี่ยมในการทดสอบทั้ง 8 ครั้ง ซึ่งตอกย้ำความน่าเชื่อถือในระดับสูงและประสิทธิภาพอันเหนือชั้นของโมดูลโมโนคริสตัลไลน์ของบริษัท PVMI นำเสนอภาพรวมของการทดสอบซึ่งจัดทำโดย RETC ด้านความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของโมดูล ตามด้วยการสุ่มตัวอย่างข้อมูลการทดสอบ เพื่อยกย่องผู้ทำผลงานได้ดีและแสดงถึงความสำเร็จในการผลิตโมดูล

ลองกิได้รับรางวัล “High Achievers” และมีผลงานยอดเยี่ยมในการทดสอบทั้ง 8 ครั้ง ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในฐานะบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำระดับโลก ลองกิให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการผลิต เพื่อส่งมอบโมดูลที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ การออกแบบโมดูลของบริษัทเริ่มตั้งแต่การทำแบบจำลองตามทฤษฎีโดยใช้โมเดลเชิงไฟฟ้า เชิงกล และออปติคอล ขณะที่กำลัง ประสิทธิภาพ การผลิตพลังงาน และความน่าเชื่อถือของโมดูลจะได้รับการพิจารณาก่อนที่จะสรุปผลการออกแบบ สำหรับส่วนประกอบของโมดูลนั้น บริษัทมีการพิจารณาด้วยความระมัดระวังอย่างสูง เพื่อรับประกันความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ในระยะยาว นอกจากนี้บริษัทยังใช้เทคโนโลยีโดปด้วยแกลเลียม (Ga doping) เพื่อควบคุมการเสื่อมสภาพเพราะแสง (LID) ของโมดูล Mono PERC รวมถึงใช้กระบวนการล้างผิวโลหะด้วยไฮโดรเจนเพื่อบรรเทาการเสื่อมสภาพจากอุณหภูมิและแสง (LeTID)

ในขณะเดียวกัน เพื่อรับประกันความน่าเชื่อถือของโมดูล ลองกิได้วางเงื่อนไขการทดสอบสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบหลากหลายรูปแบบซึ่งอิงข้อมูลของสถาบันวิจัยชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์กร สำหรับในส่วนของกระบวนการผลิตนั้น บริษัทใช้เครื่องจักรอัตโนมัติซึ่งไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเท่านั้น แต่ยังช่วยรับประกันความเสถียรในการผลิต และระบบควบคุมคุณภาพอันครอบคลุมก็ช่วยรับประกันความยอดเยี่ยมของผลิตภัณฑ์ด้วย

เกี่ยวกับ ลองกิ โซลาร์ (LONGi Solar)
ลองกิ (LONGi) คือผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์สู่มาตรฐานใหม่ ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและอัตราส่วนต้นทุนพลังงานที่คุ้มค่าสูงสุด ผ่านการนำเสนอเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์ บริษัทฯ ได้ส่งมอบชิปและโมดูลโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงไปทั่วโลกซึ่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า 30 กิกะวัตต์ในแต่ละปี โดยครอบคลุมสัดส่วนราวหนึ่งในสี่ของอุปสงค์ในตลาดโลก ทำให้ลองกิได้รับการยกย่องเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกด้วยมูลค่าตลาดสูงสุด ลองกิยึดมั่นในคุณค่าหลักสองประการ ได้แก่ นวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://en.longi-solar.com/ และดูข้อมูลของ ลองกิ โซลาร์ ประเทศไทย ได้ที่ https://www.facebook.com/longisolarthailand/

ที่มา: มิดัส คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นเนล