ปตท.สผ. ได้รับ 2 รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จาก ASEAN CG Scorecard

นายพงศธร ทวีสิน (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับ 2 รางวัลจากการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) ประจำปี 2562 ได้แก่ รางวัล ASEAN Top 20 PLCs และรางวัล ASEAN Asset Class PLCs โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (ซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งจัดขึ้นในงานสัมมนาแถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2564 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

รางวัล ASEAN CG Scorecard ได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทจดทะเบียนในอาเซียนที่ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประเมินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลของ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

ที่มา: ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม

Symbol: PTTEP