เตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเข้าสู่ตลาดแรงงาน กับ ม.ศรีปทุม ชลบุรี

สำนักงานสหกิจศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ เตรียมตัวให้พร้อมก่อ…

thaipr.net

22 มี.ค. 64

ป.เอก บริหารการศึกษา SPU เยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติ King’s College International School Bangkok

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย นำทีมนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Ph.D.EDA) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง…

thaipr.net

22 มี.ค. 64

SPU รวมพลังคนรุ่นใหม่ ยุวชนอาสาระยะ2 สานต่อ“BangBua Community Platform”สร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชน

จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ.2561-2580) กำหนดให้การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาตินั้น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อย…

thaipr.net

22 มี.ค. 64

มัดรวมมาให้! 9 เหตุผลที่ต้องเลือกเรียน ป.โท นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน SITI SPU

หลายๆคนอาจมีเหตุผลของการเลือกเรียนต่อปริญญาโท จะเรียนไปทำไม? ซึ่งมักมีคำถามยอดฮิตสำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนต่อในระดับปริญญาโท ตามมาเสมอๆว่า ทำไมเราจะต้องเรียนต่อ หรือเรียนไปเพื่ออะไร และเรียนไปทำไม? …

thaipr.net

22 มี.ค. 64

DEK ว.การบินและคมนาคม SPU เตรียมพร้อมสู่อาชีพด้านความปลอดภัย

วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ การแนะแนวทาง และการวางแผนการทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพด้า…

thaipr.net

19 มี.ค. 64

วิศวกรรมอาหาร มจธ. เปิดรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม “หลักสูตรสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority)”…

thaipr.net

19 มี.ค. 64

มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศนโยบาย “งดรับทุนทุกรูปแบบจากบริษัทบุหรี่และเครือข่ายของบริษัทบุหรี่”

ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นถึงปัญหาการแทรกแซงของบริษัทบุหรี่และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเข้ามาสร้างความสัมพันธ์โดยผ่านการให้ทุนการทำวิจัย…

thaipr.net

19 มี.ค. 64

พระจอมเกล้าลาดกระบัง เดินหน้าสู่ Digital Transformation ร่วมกับไอแอม คอนซัลติ้ง นำร่องด้วยนำเทคโนโลยีบล็อกเชนช่วยขับเคลื่อนสร้างระบบนิเวศทางไอที พร้อมโชว์เคสการใช้งานจริงด้วย Digital Signature on Blockchain

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับบริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด ลงบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาทางวิชาการด้วยการนำเทคโนโลยีเข้าขับเคลื่อน ในรูปแบบ Digital Transformation…

thaipr.net

19 มี.ค. 64

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง SPU Tech Talk Season 8 #10 “Digital Marketing After COVID-19”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟัง Tech Talk Season 8 ครั้งที่ 10 หัวข้อ“Digital Marketing After COVID-19”…

thaipr.net

19 มี.ค. 64

ร.ร.นานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์เปิดรับสมัครคอร์สภาษาอังกฤษช่วงวีคเอ็นด์ นักเรียนอายุ 3-5 ปีทดลองเรียนฟรี! อายุ 6-15 ปี ทดสอบภาษาอังกฤษฟรี

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์เปิดรับสมัครนักเรียนทั่วไปทั้งโรงเรียนไทยและโรงเรียนสองภาษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์  โดยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษดังกล่าวจะช่วยฝ…

thaipr.net

19 มี.ค. 64
1 656 657 658 659 660 753