บันทึกความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา แคนเทอร์เบอรี นิวซีแลนด์ – โรงเรียนใน จ.นครสวรรค์

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง 13 สถาบันการศึกษาจากเขตภูมิภาคแคนเทอร์เบอรี ประเทศนิวซีแลนด์ และ 9 โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย โดยมี นางสเตฟี่ พอร์ตเตอร์ (Stefi Porter) ผู้จัดการฝ่ายพันธมิตร จากหน่วยงาน Christchurch Educated, นางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้อำนวยการ ประจำประเทศไทยและฟิลิปปินส์ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัด ตลอดจน ผู้อำนวยเขตการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งผู้บริหารสถาบันการศึกษาจากเขตภูมิภาคแคนเทอร์เบอรี ประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมงานด้วย ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เมื่อเร็วๆนี้

ที่มา: คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์