ว.การบินและคมนาคม ม.ศรีปทุม จับมือ บางกอกไฟลท์เซอร์วิสเซส จำกัด ร่วมสร้างโอกาส สู่สายวิชาชีพ

วิทยาลัยการบินและคมนาคม (BFS) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท บางกอกไฟลท์เซอร์วิสเซส จำกัด (BFS)  จัดกิจกรรมโครงการ “ว.การบินสร้างโอกาส สู่สายวิชาชีพ” โดยมี ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานทางบริษัทฯได้ทำการประชาสัมพันธ์และสัมภาษณ์นักศึกษา สำหรับเข้าร่วมโครงการ “ฝึกงานได้งาน” กับบริษัท BFS โดยการสัมภาษณ์ครั้งนี้ มีนักศึกษาของวิทยาลัยการบินและคมนาคม ผ่านการสัมภาษณ์และได้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ จำนวน 11 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 10  มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม