UTCC BASKETBALL 3X3 CHAMPIONSHIP 2022

รศ.ดร.ธนวรรธน์  ผลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  มอบรางวัลแก่ทีมชนะการแข่งขัน  UTCC BASKETBALL 3X3 CHAMPIONSHIP 2022   ชนะเลิศ หญิง รุ่นอายุ 18 ปี จากตัวแทนจังหวัด ปทุมธานี

รุ่น 18 ปี ชาย จากตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร และรุ่น  16 ปี ชาย จากตัวแทนจังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากคุณสโรชา อื้อสัมพันธกิจ ผู้จัดการแผนกการตลาด ตัวแทนคุณศราวุธ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้ง เข้าร่วมแสดงความยินดี กับทีมที่ชนะเลิศ ในครั้งนี้ ด้วย  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เมื่อวันที่  17 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา 

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย