สลัดแฟคทอรี่ เปิดโรงงานต้อนรับนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตอกย้ำการเป็นร้านสลัดเพื่อสุขภาพ ใส่ใจในทุกขั้นตอน

ปิยะ ดั่นคุ้ม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรีนฟู้ดแฟคทอรี่ จำกัด ให้การต้อนรับนักศึกษาจากชมรมทำอาหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมพาเยี่ยมชมโรงงาน กรีน ฟู้ด แฟคทอรี่ ซึ่งเป็นโรงงานต้นทางการผลิตผลิตภัณฑ์ของ แบรนด์สลัดแฟคทอรี่ ซึ่งเป็นร้านสลัดเพื่อสุขภาพ ที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยเพื่อสุขภาพให้คนทานได้ทานผักจากแหล่งผลิตอาหารที่ดี ด้วยความใส่ใจตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบจากฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ไร้สารพิษ จึงให้ความสำคัญในทุกกระบวนการการผลิตอย่างสูงสุด

โดยแบรนด์สลัดแฟคทอรี่ เป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่ผลิตวัตถุดิบหลายชนิดด้วยตนเอง และยังเป็นผู้รับผลิตน้ำสลัดให้กับผู้จำหน่ายน้ำสลัดรายอื่นๆ  ด้วยทักษะและความชำนาญการ รวมถึงการใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต สลัดแฟคทอรี่ จึงเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่คนรักสุขภาพชื่นชอบ ซึ่งครั้งนี้นับเป็นการเปิดโรงงานให้บุคคลภายนอกมาเยี่ยมชมเป็นครั้งแรก และในการเยี่ยมชมโรงงานครั้งนี้ กลุ่มนักศึกษา จะได้เห็นในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่ต้นทาง ไปถึงปลายทางก่อนเตรียมจัดส่งเข้าหน้าร้าน เพื่อเป็นการตอกย้ำให้ได้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อผู้บริโภค อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาชมรมทำอาหาร จาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้ในด้านโภชนาการอันเป็นสิ่งตั้งต้นที่มีความสำคัญต่อร่างกาย โดยมี ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำทีมนักศึกษาเข้าเยี่ยมชม

ที่มา: เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด