ไอร่า ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะหาทุนช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไอร่า แคปปิตอล เปิดเผยว่า บมจ. ไอร่าแคปปิตอล ร่วมกับกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมเพื่อหาทุนช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึ่งงานจะจัดระหว่างวันที่ 3 -24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-20.00 น. บริเวณล็อบบี้ ชั้น G อาคารสปริง ทาวเวอร์ สี่แยกราชเทวี

ผลงานศิลปกรรมที่นำมาแสดงในครั้งนี้เป็นภาพผลงานที่สร้างสรรค์โดยศิลปินที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะ โดยกองทุนฯจะนำรายได้จากการจำหน่ายส่วนหนึ่งเข้ากองทุนฯเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกส่วนจะเป็นทุนช่วยเหลือมอบให้นิสิตนักศึกษาด้านศิลปะที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีนิสิตนักศึกษาด้านศิลปะจำนวนไม่น้อยจาก 50 สถาบันทั่วประเทศต้องลาออกจากมหาวิทยาลัยกลางครัน ทำให้ประเทศชาติต้องสูญเสียโอกาสในการสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพด้านศิลปะอย่างน่าเสียดาย

นางนลินี กล่าวว่า ความร่วมมือในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเพื่อหาทุนมอบให้กับนิสิตนักศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะด้านการศึกษา ที่ บมจ.ไอร่าแคปปิตอล ให้ความสำคัญและได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างมั่นคงแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาเยาวชนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ทั้งนี้ ทาง บมจ. ไอร่า แคปปิตอล ได้สนับสนุนพื้นที่และอำนวยความสะดวกในการจัดงาน โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้สนใจประสงค์ร่วมทำบุญในการซื้อผลงานศิลปกรรมดังกล่าวนี้ นอกจากจะได้ราคาพิเศษ ยังสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

ที่มา: มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์

Symbol: AIRA