โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (เขาใหญ่) ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมงาน “เปิดบ้านโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์”

เพื่อรับทราบถึงหลักสูตรการเรียนการสอนอันโดดเด่น ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ พื้นที่กว้างขวางและปลอดภัย เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เยี่ยมชมโรงเรียนวันที่ 6 และ 10 ธันวาคม 2564

ทางออนไลน์วันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2564

ลงทะเบียนได้ที่ : https://bit.ly/3HE8Hdi

More information:

ที่มา: โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์