เด็กกราฟิก ดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม สุดเจ๋ง! กวาด 6 รางวัล ออกแบบอินโฟกราฟิก “STI for New Normal” TECHNOMART2021

ประกาศผลออกมาเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการประกวด การออกแบบอินโฟกราฟิก STI for New Normal กับหัวข้อ “โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG”  โครงการ Techno Mart 2021 ซึ่งจัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม จากคณะดิจิทัลมีเดีย สาขาการออกแบบกราฟิก และสาขาดิจิทัลอาร์ตส์ โชว์ศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลงานกราฟิก กวาดมาได้รวม 6 รางวัล ประกอบ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนี่ง ได้แก่ นางสาวดวงฤทัย บุญมีสนม์ นักศึกษาสาขาการออกแบบกราฟิก รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง ได้แก่ นางสาวกัณกณิษฐ์ จบสันจร นักศึกษาสาขาการออกแบบกราฟิก และรางวัลชมเชย 4 รางวัล ได้แก่ นางสาวณฐนนท พรมศรี นักศึกษาสาขาการออกแบบกราฟิก, นางสาวชฎาภรณ์ วิบูลย์ธัญญ์ นักศึกษาสาขาการออกแบบกราฟิก, นางสาวศิริมา ไชยรักษ์ นักศึกษาสาขาดิจิทัลอาร์ตส์, นายฤทธิรงค์ หามะณี นักศึกษาสาขาการออกแบบกราฟิก ต้องขอปรบมือและขอแสดงความยินดีกับทุกผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีอาจารย์วีรภัทร สุธีรางกูร หัวหน้าสาขาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิท้ลมีเดีย SPU เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

สามารถชมผลงานแบบเต็มเต็มได้ที่ http://technomart2021.com/event-award

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม