ตามติดแนวคิด “เบญ” อภิชญา ทองมอญ กับการเรียนวิศวะฯ SPU “ไม่มีอะไรยากเกินไป อยู่ที่เรารัก และชอบในสิ่งที่เรียนหรือไม่”

พาไป! ตามติดแนวคิดจากคำบอกเล่าของ “น้องเบญ” อภิชญา ทองมอญ นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ผู้หญิงแนวหน้าที่อาสาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเครือข่ายวิศวะ ม.ศรีปทุม ให้ก้าวไกล ด้วยความตั้งใจและเสียสละในการทำงานเพื่อส่วนรวม ซึ่งในวันนี้ น้องเบญ มีแนวคิดจากความรู้สึกในใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆ ให้ฟังกัน

เหตุผลที่เลือกเรียน วิศวะฯ

น้องเบญ : เหตุผลที่เรียนวิศวะเพราะว่า วิศวะเป็นอาชีพที่มั่นคงและมีโอกาสสร้างความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา แถมยังมีโอกาสได้ร่วมงานหรือทำงานในต่างประเทศ  และ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีปทุม แตกต่างจากที่อื่น เพราะที่นี่เปิดโอกาสให้กับทุกคนที่สนใจและมุ่งมั่นที่จะเรียนในคณะนี้ได้ทดลองและลงมือทำจริง เพื่อค้นหาศักยภาพในตัวเราที่ซ่อนอยู่ “ไม่มีวิชาไหนยากเกินไป อยู่ที่เรารักและชอบในสิ่งที่เราเรียนหรือไม่ เพราะถ้าเรารักและชอบในการเรียนคณะนี้ ก็จะไม่มีอะไรยากเกินความสามารถเรา”

สโมสรคณะวิศวฯ คืออะไร จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ?

น้องเบญ : สโมสรคณะวิศวฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะและคอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและ กิจกรรมนันทนาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม

โครงการที่กำลังผลักดันภายใต้สโมสรคณะวิศวฯ ที่น่าสนใจ  เล่าให้ เพื่อนๆ ฟังหน่อยมีโครงการอะไรบ้าง !

น้องเบญ : โดยปกติแล้วคณะวิศวฯ ของเราจะจัดโครงการค่ายผู้นำในทุกๆปี จะมีการพาทีมสโมสรคณะ ออกไปทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและโรงเรียนต่างๆ ซึ่งเป็นการทำจิตอาสาที่น่าสนใจและเป็นการเปิดโอกาสให้เพื่อนๆนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในโครงการดีๆแบบนี้ เพื่อเรียนรู้ทักษะอื่นๆ เช่นการเข้าสังคม การเป็นผู้นำ การเป็นผู้เสียสละและทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม นอกเหนือจากในสายวิชาชีพที่เรียนค่ะ

แผนโครงการในอนาคตที่ อยากให้เกิดขึ้นใน คณะวิศวฯ คือ ?

น้องเบญ : แผนโครงการในอนาคตที่อยากให้เกิดขึ้นในคณะวิศวฯ ก็คงจะเป็นพัฒนาและต่อยอด การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ให้เพิ่มศักยภาพมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างและผลิตบุคคลากรทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ให้ตรงกับความต้องการในตลาดอนาคต มีการเชื่อมโยงเอาเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญคือการรักษาวัฒนธรรมการส่งต่อสิ่งดีๆ ระหว่างรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง รักษาบรรยากาศความ่เป็นกันเองระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาให้ได้อย่างเหนียวแน่นแบบนี้ตลอดไป ผ่านบทบาทของสโมสรคณะวิศวฯ ค่ะ

บทเรียนที่ได้ จากหน้าที่ตรงนี้มีอะไรบ้าง ?

น้องเบญ : รู้สึกประทับใจที่ได้ร่วมงานกับทุกคนในทีมสโมสรคณะวิศวะและทีมสโมสรคณะอื่นๆ การที่ได้ทำงานตรงนี้ทำให้เรารู้จักการทำงานเป็นทีมและได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้คนเยอะๆ จนทำให้ได้ประสบการณ์ต่างๆมากมาย ที่สามารถเอาไว้ใช้เป็นบทเรียนในอนาคตได้ดีมากๆ เลยค่ะ

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม