ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #42 “Digital Transformation in SCM Case”

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยความร่วมมือกับ โดยความร่วมมือกับ ชมรมวิชาชีพซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ไทย (TSCMP – Thailand Supply Chain Management Professionals)

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา …ONLINE

SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #42

หัวข้อ “Digital Transformation in SCM Case”

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 18.00-19.30 น.

วิทยากร โดย คุณพีรสิทธิ์ บุญนำ

Vice President  Digital Transformation CPF

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/2632927605?pwd=akNZVnBUS3pJbDU3azUxdVNnZkc1QT09

Meeting ID: 263 292 7605

Passcode: 1234567

#Dek64 #SPU #ศรีปทุม #TCAS #GATPAT #Onet #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน #LSC

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม