ห้ามพลาด! ทุนดี๊ดีย์ของ DEK64 สายอินเตอร์ ที่ SPUIC

วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม  มอบทุน iScholarship รับทุนสนับสนุน 50% ตลอดหลักสูตร*

สมัครออนไลน์ คลิก www.spu.ac.th/scholarship/121

 เพียงสมัครและยื่นแฟ้มสะสมผลงาน

ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2564

*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4 หรือ 06 1420 5641-4

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม