SISB อัพเป้าจำนวนนักเรียน 5 ปี ทะลุ 5,000 คน มีนร.เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง – ขยายโรงเรียนสาขาเพิ่ม ปักหมุดรายได้ปี 69 แตะ 2,200 ลบ.

บมจ.เอสไอเอสบี (SISB) ประกาศปรับเพิ่มเป้าหมายจำนวนนักเรียนใน 5 ปีข้างหน้า ทะลุ 5,000 คน จากเดิม 4,250 คน รับผลดีจากจำนวนนักเรียนใหม่ทั้งใน และต่างประเทศไหลเข้าต่อเนื่อง รวมถึงแผนการขยายโรงเรียนสาขาเพิ่ม พร้อมปักธงรายได้ปี 69 แตะระดับ 2,200 ล้านบาท ฟากซีอีโอ” ยิว ฮอค โคว”ประเมินโค้งสุดท้ายสัญญาณดี เปิดเรียนได้ตามปกติ จัดกิจกรรมมากขึ้น รับรู้รายได้จากนักเรียนเพิ่มขึ้นเต็มไตรมาส คุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ดี สนับสนุนผลงานปีนี้โตเข้าเป้า มั่นใจจำนวนนักเรียนสิ้นปี 65 แตะระดับ 3,100 คน

นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB เปิดเผยว่าบริษัทฯได้มีการปรับเป้าหมายจำนวนนักเรียนในอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี 2565-2569) เพิ่มขึ้นแตะระดับ 5,000 คน จากเดิม 4,250 คน เนื่องจากจำนวนนักเรียนใหม่ทั้งใน และต่างประเทศมีจำนวนมากขึ้น และมีสัญญาณที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจากการขยายโรงเรียนสาขาเดิม และเปิดสาขาใหม่ ที่จังหวัดนนทบุรี และระยอง ซึ่งจะเริ่มเปิดดำเนินการในปี 2566 ทำให้บริษัทฯตั้งเป้าหมายรายได้ในปี 2569 จะเติบโตแตะระดับ 2,200 ล้านบาท

“การปรับเพิ่มเป้าหมายในครั้งนี้ เนื่องจากจำนวนนักเรียนใหม่ทั้งในและต่างประเทศมีจำนวนมากขึ้น ขณะที่ปีหน้ามีแผนจะเปิดโรงเรียนสาขาเพิ่มอีก 2 แห่ง โดยอยู่ระหว่างการสำรวจความสนใจจากผู้ปกครอง ซึ่งผลตอบรับในเบื้องต้นออกมาในทิศทางที่ดี และคาดว่าจะเปิดรับนักเรียนได้ในช่วงปลายปีหน้า รวมถึงการมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ก็สามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นด้วย”

สำหรับภาพรวมการดำเนินธุรกิจในช่วงไตรมาส 4/2565 บริษัทฯประเมินว่า ยังคงมีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง เพราะรับรู้รายได้จากการเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่เต็มทั้งไตรมาส รวมถึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ ขณะที่มีจำนวนนักเรียนไทยและต่างชาติเข้ามาศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างคึกคัก ช่วยผลักดันให้จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2565 มั่นใจว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยคาดว่าจะมีจำนวนนักเรียนสิ้นปีนี้ แตะระดับ 3,100 คน

อนึ่ง ภาพรวมผลการดำเนินงานในงวดไตรมาสที่ 3 /2565 บริษัทฯมีรายได้รวมเท่ากับ 347.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.61 ล้านบาท คิดเป็น 13.2 % จากงวดไตรมาสที่ 2/2565 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 307.26 ล้านบาท

ปัจจัยที่สนับสนุนให้รายได้เติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงไตรมาส 3/2565 ภาพรวมการดำเนินธุรกิจดีขึ้น โดยมีจำนวนนักเรียนกลับเข้ามาเรียนภายในโรงเรียน ได้ตามปกติ ขณะเดียวกันมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 /2565 อีก 313 คน ทำให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีจำนวนนักเรียนรวม 3,044 คน รวมทั้งบริษัทฯสามารถบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ที่มา: เอสไอเอสบี

Symbol: SISB