ผู้ถือหุ้น APCO ไฟเขียวจ่ายปันผลปันผล 0.1234 บาท/หุ้น คิดเป็น 100% ของกำไรสุทธิฯ

นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ประธานคณะกรรมการ (ที่ 3 จากซ้าย) ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากขวา) พร้อมคณะกรรมการ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (APCO) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.1234 บาท หรือคิดเป็น 100% ของกำไรสุทธิต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 กำหนด Record Date 27 เม.ย. 65 จ่ายปันผล 9 พ.ค. 65 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ที่มา: เวิร์คลิ้งค์ ดาเอเจนซี่

Symbol: APCO