หลักสูตร Productive Supervisor : Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor รุ่น 26

เสริมทักษะความรู้สู่การเป็น ‘หัวหน้า’ สุดแกร่ง พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ ด้วยหลักสูตร Productive Supervisor : Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor รุ่น 26

หากตำแหน่ง ‘หัวหน้างาน’ กำลังทำให้คุณต้องเผชิญกับความกดดัน ทั้งจากบทบาทและภาระมากมายที่ต้องรับผิดชอบ ยิ่งมีหลายสิ่งที่ต้องทำก็ยิ่งต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ มาร่วมพัฒนาทักษะ และเรียนรู้เทคนิคที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน ทั้งในด้าน People Management และด้าน Productivity Improvement กับผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ ช่วยให้คุณกลายเป็นหัวหน้างานสุดแกร่งที่พร้อมก้าวข้ามทุกอุปสรรค ทั้งในการบริหารคนและบริหารงาน รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพ อาทิ Lean, Kaizen, QC Tools ในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น.วันที่อบรม 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

รายละเอียด https://www.ftpi.or.th/event/productive-supervisor-26 .    

? สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 081-926-9287 (นิรันดร์)

ที่มา: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ