ผู้ผลิตปูนซีเมนต์พร้อมใจส่ง “ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก” สนองวาระลดโลกร้อน

ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุก่อสร้างที่ทั่วโลกคุ้นเคย ใช้กันมาเนิ่นนานในการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับมวลมนุษยชาติ ทั้งอาคาร ที่อยู่อาศัย ถนนหนทาง สะพาน ท่าเรือ สนามบิน ทางรถไฟทางคู่/ ความเร็วสูง สนามกีฬา อ่างเก็บน้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย

ปูนซีเมนต์ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองการใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ปัจจุบันปูนซีเมนต์ได้ถูกพัฒนาคุณสมบัติและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นวาระสำคัญของโลก เรียกว่า “ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก”

“ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก” ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ โดยเพิ่มเติมคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมีนัยสำคัญ มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2594 (อ้างอิงกับมาตรฐาน ASTM C1157) จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองสินค้าเป็นที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand)

“ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก” มีการใช้งานแพร่หลายในต่างประเทศ ทั้งในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปตามมาตรฐาน EN 197-1 และหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยนำมาใช้งานทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทั้งการก่อสร้างอาคารสูง สะพาน ถนน พื้นทาง อุโมงค์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จรูป สำหรับในประเทศไทยเริ่มมีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นในโครงการก่อสร้างหลายประเภทของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอุตสาหกรรม

“ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก” นับเป็นพัฒนาการด้านวัสดุศาสตร์ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของไทยที่ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างครบถ้วน นอกจากสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ให้กับโลกของเราแล้ว ยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักการ Bio-Circular-Green Economy (BCG) และนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)

“ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก” พร้อมให้ใช้งานทั่วประเทศแล้วในทุกช่องทางจัดจำหน่ายของผู้ผลิตปูนซีเมนต์ทุกราย มาร่วมกันขับเคลื่อนลดก๊าซเรือนกระจกวันนี้ ด้วยการเปลี่ยนมาใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

ที่มา: อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น