IND จัดฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้พนักงาน

IND ใส่ใจในสุขภาพของพนักงาน จัดฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ และวัคซีนปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ ให้แก่พนักงาน

ดร. ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND นำคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A Victoria (H1N1) , ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A Hongkong (H3N2) , ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B Washington Victoria และไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B Phuket เพื่อป้องกัน และลดอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝน โดยได้รับการบริการจากโรงพยาบาลพญาไท 3 รวมทั้ง จัดให้มีการฉีดวัคซีนปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ โดยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ อีกด้วย

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ และวัคซีนปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ เป็นโครงการที่บริษัทอินเด็กซ์ ฯ จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีภูมิคุ้มกันจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ และปอดอักเสบ ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง และห่างไกลความเจ็บป่วย ณ ห้องประชุมชั้น 2 และห้องประชุมชั้น 7 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆ นี้

ที่มา: เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น

Symbol: IND