DITP เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 จังหวัดนครพนม ผ่านระบบ Zoom Webinar

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นงานสัมมนาให้ความรู้ด้านการค้าออนไลน์ครบวงจร เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มธุรกิจ Start Up และกลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen Z ที่สนใจด้านการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียง ในวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2564 โดยอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Webinar

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวตามนโยบายของท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้สามารถทำการค้าออนไลน์ได้อย่างมืออาชีพ โดยเป็นการจัดอบรมในรูปแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์ การฝึกปฏิบัติจริง (Workshop) เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยทั้งส่วนกลางและภูมิภาคได้รับความรู้ด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร และสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 จัดการอบรมมาแล้ว 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564 และจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับและความพึงพอใจจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการอบรมกว่า 900 ราย โดยครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นที่จังหวัดนครพนม ในวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2564 นี้ โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วม จำนวน 200 ราย สถาบัน NEA ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านการทำการค้ายุคใหม่และการค้าออนไลน์มาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ หัวข้อ “กระตุ้นยอดขาย ด้วยร้านค้าออนไลน์บน Thaitrade.com” โดย ผู้แทนสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หัวข้อ “วางแผนธุรกิจหลัง Covid-19 เพื่อการส่งออกระหว่างประเทศ” โดยคุณพิเชฐ ด่านไทยนำ, EXIM Bank หัวข้อ “เปิดตลาดการค้าระหว่างประเทศ ในยุค E-commerce” โดยคุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา, Priceza หัวข้อ “บริการ Logistics สำหรับ E-commerce” โดยคุณนพพล ขันทอง, ไปรษณีย์ไทย หัวข้อ “กลยุทธ์ Storytelling เพื่อการตลาดยุคดิจิทัล” โดยคุณอมรารัตน์ เอี้ยวอักษร, Digital Marketing Academy by STEPS หัวข้อ “เพิ่มยอดขายออนไลน์ด้วย Facebook Advertising” โดยคุณสมยศ วรวุฒิยานนท์, AVP. Innovation Digital Marketing, บริษัท SC Asset และ คุณไพลิน รุจิรานิรัติศัย Marketing manager บริษัท ไอโนว คอปเปอเรชั่น หัวข้อ “สร้างธุรกิจออนไลน์บน Platform Amazon” โดยคุณชนาภา ต๊ะวิชัย, Business Development Manager, Amazon Global Selling Thailand และหัวข้อ “การใช้ LINE Official Account 360 องศา” โดย ภญ. โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้มีการเสวนาหัวข้อพิเศษสำหรับพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง อาทิ หัวข้อ “ต่อยอดธุรกิจภาคอีสาน เพื่อการส่งออกระหว่างประเทศ” โดยคุณรุจิรา ล่านสกุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนค้นแมลง กรรมการผู้จัดการสยามเทคฟาร์ม (หจก.สยามเทค 58) และ คุณประมณฑ์ เยี่ยมบุญญะ Managing Director บริษัท เอทตี้เอท เทรดดิ้ง ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำปลาร้าปรุงสุกตราสุนทรี ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการทำการค้าระหว่างประเทศ นำสิ่งที่มีในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมกลุ่มสมาชิกในชุมชน ช่วยกันพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจจนประสบความสำเร็จ โดยได้โอกาสในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง ได้นำไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้ในอนาคต

สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะชาวนครพนมและที่อยู่ใกล้เคียง สามารถเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 ในครั้งนี้ โดยลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3bs5L57 ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ – 5 กรกฎาคม 2564 รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่าน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: 083-097-9190, 02-507-8109 หรือ nea.krobkruengonline4@gmail.com และสามารถติดตามงานสัมมนาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ NEA ได้ที่ https://nea.ditp.go.th/ หรือ https://www.facebook.com/nea.ditp/ หรือ Line: @nea.ditp หรือ Twitter: @NEA_DITP

ที่มา: ซูม พีอาร์