Shanghai Electric เผยแพร่รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2563

Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) ผู้ผลิตและซัพพลายเออร์อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์อุตสาหกรรมชั้นนำของโลก เผยแพร่รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2563 ประกอบด้วยรายงาน CSR ฉบับที่ 12 และรายงาน ESG ฉบับที่ 5 ซึ่งเปิดเผยข้อมูลโดยละเอียดจากสำนักงานใหญ่ สถาบันภายใน สาขา บริษัทย่อย และบริษัทโฮลดิ้งของ Shanghai Electric

รายงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทที่มีต่อการกำกับดูแลกิจการและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดอันดับ MSCI ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และดัชนีความยั่งยืน Hang Seng Corporate Sustainability Index ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของ Shanghai Electric ในด้านพลังงานอัจฉริยะ การผลิตอัจฉริยะ และเมืองอัจฉริยะ ตลอดจนการเดินทางของบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่สำคัญของธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนี้ รายงานยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของ Shanghai Electric ในการต่อสู้กับโควิด-19 ด้วย

“ปี 2563 ถือเป็นปีที่มีความซับซ้อนสำหรับการพัฒนา โดยเฉพาะในแง่ของผลกระทบจากการระบาดใหญ่ อย่างไรก็ดี ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย Shanghai Electric ยังคงยึดมั่นในพันธกิจของเราในการสนับสนุนโซลูชันสีเขียวที่ชาญฉลาด เชื่อมโยง และครอบคลุม โดยในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์พลังงานชั้นนำของโลก เรายังคงแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน สิ่งแวดล้อม และชุมชนในวงกว้าง” เจิ้ง เจี้ยนหัว ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Shanghai Electric Group กล่าว

การกำกับดูแลกิจการ: ระบบการกำกับดูแล ESG ที่ครอบคลุม ซึ่งรวมความยั่งยืนไว้ในเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาวของ Shanghai Electric

Shanghai Electric กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแล ESG ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนจะฝังรวมอยู่ในโครงสร้างเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท โครงสร้างจากบนลงล่างประกอบด้วยคณะกรรมการ, คณะกรรมการบริหาร ESG ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้าน ESG และคณะทำงานด้าน ESG ที่ประกอบด้วยคณะกรรมการและกลุ่มย่อยสามกลุ่ม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์: การผสานความชาญฉลาดและนวัตกรรม

ด้วยความได้เปรียบในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ Shanghai Electric พยายามสร้าง “ระบบนิเวศสามเหลี่ยมอุตสาหกรรม” ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะ อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม และซัพพลายเชนอัจฉริยะ บริษัทใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลภายในองค์กรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการผลิตอัจฉริยะ พลังงานอัจฉริยะ และการขนส่งอัจฉริยะ ควบคู่กับการดำเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถภายนอกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ครอบคลุมและมีหลายมิติ

ในด้านนวัตกรรม Shanghai Electric หันไปมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ บริษัทยังคงสนับสนุนการวิจัยเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสาขาที่สำคัญ ๆ ตลอดจนสำรวจและบ่มเพาะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างจริงจัง โดย Shanghai Electric ให้คำมั่นที่จะจัดสรรเงินจำนวน 4.75 พันล้านหยวนให้กับการวิจัยและพัฒนา (R&D) ซึ่งเพิ่มขึ้น 8.55% เมื่อเทียบเป็นรายปี และคิดเป็น 3.47% ของรายได้จากการดำเนินงานรวมต่อปี

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม: อนุรักษ์พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และลดการปล่อยมลพิษ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Shanghai Electric ยึดมั่นในความเชื่อที่ว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน และบริษัทคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกช่วงการดำเนินงานภายในห่วงโซ่อุตสาหกรรม รายงานแสดงให้เห็นว่า Shanghai Electric เดินหน้าสำรวจรูปแบบการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการสีเขียว การอนุรักษ์พลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพ และการลดการปล่อยมลพิษ

บริษัทสนับสนุนการพัฒนาโครงการประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงอย่างจริงจัง ซึ่งรวมถึงสถานีกักเก็บพลังงาน Shanghai Electric Golmud Meiman Minhang 32MW / 64MWh, กังหันไอน้ำแรงดันเหนือวิกฤต (supercritical) ขนาด 1000MW ตัวแรกของโลก ซึ่งช่วยลดการใช้ถ่านหินมาตรฐานได้มากกว่า 200,000 ตันต่อปี รวมถึง Unit 5 และ 6 (2×1240MW) ในโครงการโรงไฟฟ้า Guangdong Huaxia Yangxi Power Plant Phase II Project ซึ่งการใช้ความร้อนของ Unit 5 ลดลงไปแล้ว 1.65% ในสภาพการทำงานที่ไม่ได้รับการประเมิน

Shanghai Electric ยังได้สมัครและลงทะเบียนใบอนุญาตปล่อยมลพิษให้กับบริษัท 107 แห่งเพื่อใช้ใบอนุญาตเหล่านี้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนด และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลในการดำเนินการตรวจสอบการผลิตสีเขียวสำหรับ 6 บริษัท โดยในปี 2563 กลุ่มบริษัทดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษในสถานประกอบการผลิต 86 แห่ง โรงงานอุตสาหกรรม 6 แห่ง และที่ดิน 5 แปลง พร้อมเสนอโอกาสและแนวทางต่างๆ ในการปรับปรุง

ความรับผิดชอบต่อสังคม: การให้ความช่วยเหลือในช่วงการระบาดของโควิด-19

หลังจากเกิดการแพร่ระบาด มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากปรากฏขึ้นทั้งภายนอกและภายใน Shanghai Electric ซึ่งยิ่งเป็นการส่งเสริมความตั้งใจของบริษัทในการมีส่วนร่วมต่อสู้กับโควิด-19

ในปากีสถาน ที่ซึ่ง Shanghai Electric เพิ่งเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า Thar Coal Block-1 2x660MW บริษัทผลิตไฟฟ้า Thar Coal Block-1 Power Generation Company ได้บริจาคสิ่งของจำเป็นให้แก่กองทัพปากีสถานในนามของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังบริจาคเงิน 6 ล้านรูปีให้กับพื้นที่ของโครงการ และส่งพนักงานไปยังปากีสถานเพิ่มเติมเพื่อเร่งความคืบหน้าของการดำเนินงาน

Shanghai Electric ยังระดมสมาชิกและองค์กรต่างๆ เพื่อบริจาคเงิน 8.8 ล้านหยวนสำหรับใช้สนับสนุนการต่อสู้กับโรคระบาด นอกจากนี้ บริษัทยังจัดส่งเครื่องผลิตหน้ากากอนามัยกว่า 300 เครื่องไปทั่วประเทศ เร่งการพัฒนาสายการผลิตหน้ากากอัตโนมัติ ซึ่งมีการติดตั้งสายการผลิตมากกว่า 621 แห่งทั่วประเทศ ตลอดจนบริจาคหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลมากกว่า 100,000 ชิ้นให้แก่คู่ค้าในต่างประเทศ

ที่มา: พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์