ไทยสมายล์ ประกาศแต่งตั้ง “ธรรมนูญ กู้ประเสริฐ” ดำรงตำแหน่ง รักษาการซีอีโอคนใหม่

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง นายธรรมนูญ กู้ประเสริฐ ขึ้นดำรงตำแหน่งรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด อีกหนึ่งตำแหน่งด้วย

นายธรรมนูญ กู้ประเสริฐ รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยสมายล์ กล่าวว่า “ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา นับเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมสายการบินเป็นอย่างมาก ซึ่งไทยสมายล์ก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่กระนั้นที่ผ่านมา องค์กรได้มีการปรับตัวเพื่อรักษาเสถียรภาพขององค์กรอย่างดีที่สุด โดยผ่านการระดมความคิดและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ซึ่งที่ผ่านมาผมได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยสมายล์มาโดยตลอด ในวันนี้ที่สถานการณ์ได้ดำเนินไปสู่ทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้น ผมจะผลักดันให้ไทยสมายล์เป็นสายการบินของคนไทยที่มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ผ่านการทำงานร่วมกันระหว่าง การบินไทย และไทยสมายล์รวมถึงยังพร้อมร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่”

ก่อนหน้านี้ นายธรรมนูญ กู้ประเสริฐ เคยดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารดูแลการจัดการด้านงานขายกลุ่ม อนุทวีปในหลายประเทศ อาทิ อินเดีย, อิตาลี, แอฟริกาใต้, รัสเซีย และเกาหลี อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งการบริหารงานด้านการขายทั้งในประเทศ ระดับภูมิภาค รวมถึงเที่ยวบินพิเศษแบบเช่าเหมาลำ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยประสบการณ์ในแวดวงอุตสาหกรรมการบินกว่า 20 ปี และผลงานที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับจากสังคมในวงกว้าง อีกทั้งยังเคยได้รับรางวัลในฐานะผู้บริหารที่มีจุดแข็งในด้านการขาย และการตลาดในภูมิภาค Revenue Target Achievement Award ถึง 9 ครั้ง โดยเป็นผู้ผลักดันเส้นทางบินในตลาดใหม่ๆ ให้เป็นที่รู้จัก และวางฐานรากให้สายการบินไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ ดังนั้น นายธรรมนูญ จึงสามารถนำประสบการณ์ดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อส่งเสริมการทำงานให้กับไทยสมายล์ได้ ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาธุรกิจ การเสริมความแกร่งทั้งกลยุทธ์ด้านราคา การขาย การตลาด และดิจิทัล ทรานฟอร์มเมชั่น ไปจนถึงการแสวงหาพันธมิตรใหม่ๆ รวมทั้งการศึกษาการเปิดเส้นทางใหม่ในอนาคต เพื่อเตรียมขยายฐานการบินเพิ่มเติมในภูมิภาคอินโดจีน อนุทวีปอินเดีย และเส้นทางบินภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินอย่างเต็มที่

การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงในครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นภารกิจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพทั้งสินค้าและบริการของไทยสมายล์ ให้สามารถแข่งขันในตลาดการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างมูลค่าทางธุรกิจขององค์กรอย่างมีนัยยะสำคัญ รวมถึงการผลักดันให้เกิดรายได้และเกิดประสิทธิผลทางธุรกิจ สามารถจัดการต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนขยายฐานลูกค้าทั้งบริการเที่ยวบินพาณิชย์ และบริการขนส่งสินค้าทางอากาศเพิ่มขึ้น เพื่อยกระดับองค์กรให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งภายในและภายนอกประเทศได้อย่างทัดเทียมและทันท่วงที

ที่มา: สายการบินไทยสมายล์