การกลับมาของเทศกาล Wellness Festival การดูแลสุขภาพพที่ดีและเพิ่มความสุข

โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ จัดงานเทศกาล Wellness Festival การดูแลสุขภาพและความสุข ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2565 พบกับกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการรับฟังการบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่น่าสนใจ อาทิ เวิร์คช็อปการทาอาหารเพื่อสุขภาพโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญ คลาสออกกาลังกายกับโค้ชผู้มากประสบการณ์ และวิทยากรที่มีชื่อเสียง

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม

  • ราคา 600 บาทสุทธิต่อหนึ่งคลาส
  • ราคา 1,500 บาทสุทธิต่อหนึ่งวัน (สำหรับสามคลาส)
  • ราคา 2,500 บาทสุทธิต่อสามวัน (สิทธิการเข้าร่วมได้เบื้องต้น 3 คลาสและสามารถเลือกคลาสออกกาลังกายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับจอง)

ตัวเลือกพิเศษสาหรับผู้ร่วมกิจกรรม **ราคา 600 สุทธิต่อท่านสาหรับอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพที่ River Café and Terrace

กรุณาสำรองกิจกรรมและชำระเงินล่วงหน้าที่ https://shop.line.me/@peninsulaspa หรือหมายเลข 02 020 2888 และ อิเมล spapbk@peninsula.com

ที่มา: โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ