ไทยสมายล์ เปิดเส้นทางบินตรงในประเทศ ดอนเมือง – ภูเก็ต พร้อมให้บริการ 20 พฤษภาคม 2565 นี้

สายการบินไทยสมายล์ เปิดเส้นทางบินตรงใหม่ ดอนเมือง – ภูเก็ต ให้บริการทุกวัน วันละ 2 เที่ยวบิน ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารพร้อมบริการแบบฟูลเซอร์วิส

นายวิเศรษฐ์ สนธิชัย รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด กล่าวว่า “สายการบินไทยสมายล์ ขยายเส้นทางยอดนิยม ดอนเมือง-ภูเก็ต เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร โดยให้บริการ 2 เที่ยวบินต่อวัน พร้อมมอบแบบบริการฟูลเซอร์วิสเช่นเดิม อาทิ น้ำหนักกระเป๋าเริ่มต้น 20 กิโลกรัม อาหารและเครื่องดื่มแบบนำกลับ บริการเลือกที่นั่งล่วงหน้า เป็นต้น โดยเส้นทางบินดอนเมือง-ภูเก็ต จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ Row 14 ช่องให้บริการ B-D ”

สำหรับเที่ยวบินใหม่ ดอนเมือง – ภูเก็ต ไทยสมายล์ให้บริการทุกวัน วันละ 2 เที่ยวบิน พร้อมบริการแบบฟูลเซอร์วิส อาทิ จองที่นั่งล่วงหน้า บริการฟรีน้ำหนักกระเป๋าสูงสุด 30 กิโลกรัม บริการอาหารบนเที่ยวบินแบบนำกลับ ตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือน และสามารถสะสมคะแนน Royal Orchid โดยไทยสมายล์ให้บริการ 2 ชั้นที่นั่งโดยสาร ได้แก่ พรีเมี่ยม อีโคโนมี่ หรือ Smile PLUS Class 12 ที่นั่ง และชั้นอีโคโนมี่ หรือ Smile Class 150/156 ที่นั่ง ทำการบินโดยเครื่องบินแอร์บัส A320-200

ตารางเที่ยวบินเส้นทางบินตรง ดอนเมือง – ภูเก็ต -ภูเก็ต – ดอนเมือง เที่ยวบิน WE1274 ให้บริการ ทุกวัน เวลา 09.25-10.50 น. -ดอนเมือง – ภูเก็ต เที่ยวบิน WE1275 ให้บริการ ทุกวัน เวลา 11.30-12.55 น.-ภูเก็ต – ดอนเมือง เที่ยวบิน WE1276 ให้บริการ ทุกวัน เวลา 7.35-19.00 น.-ดอนเมือง – ภูเก็ต เที่ยวบิน WE1277 ให้บริการ ทุกวัน เวลา 19.40-21.05 น.

สนใจสำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/WE_directflighs_hkt_to_dmk, ศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) โทร. 1181 หรือ 0-2118-8888, ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารไทยสมายล์ (Smile Service Center) และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารไทยสมายล์ (Smile Travel Agents) ทั่วประเทศ

ที่มา: สายการบินไทยสมายล์