ไทยสมายล์ รับเงินสนับสนุนสินเชื่อ 50 ล้านบาท จาก EXIM BANK เสริมสภาพคล่อง รักษาการจ้างงาน รับการฟื้นตัวธุรกิจการบินและท่องเที่ยว

นายวิเศรษฐ์ สนธิชัย รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) และ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวน 50 ล้านบาท แก่สายการบินไทยสมายล์ เพื่อนำไปใช้เสริมสภาพคล่องเพื่อรักษาการจ้างงาน ฟื้นธุรกิจการบินให้พร้อมรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทย โดยมี นายนนท์ กลินทะ กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากซ้าย), นางเนตรนภางค์ ธีระวาส ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด (ที่ 6 จากซ้าย), นายอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) และนางสาวเปรมใจ ลีลาวราลักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 4 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่

ที่มา: สายการบินไทยสมายล์