ไทยสมายล์ ประกาศเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่ให้บริการในเดือนตุลาคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้แต่ละพื้นที่ได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว จึงเกิดข้อจำกัดในการเดินทางของผู้โดยสาร สายการบินไทยสมายล์ จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเป็นการชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1- 30 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • เชียงใหม่ – 5 เที่ยวบิน/วัน
 • เชียงราย – 1 เที่ยวบิน/วัน (จันทร์ อังคาร พุธ และพฤหัสบดี) และ2 เที่ยวบิน/วัน (ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์)
 • น่าน – 6 เที่ยวบิน/สัปดาห์
 • อุบลราชธานี – 2 เที่ยวบิน/วัน
 • อุดรธานี – 2 เที่ยวบิน/วัน
 • ขอนแก่น – 2 เที่ยวบิน/วัน
 • ภูเก็ต – 5 เที่ยวบิน/วัน
 • กระบี่ – 1 เที่ยวบิน/วัน
 • สุราษฎร์ธานี – 1 เที่ยวบิน/วัน
 • นครศรีธรรมราช – 1 เที่ยวบิน/วัน
 • หาดใหญ่ – 3 เที่ยวบิน/วัน
 • นราธิวาส – 1 เที่ยวบิน/วัน

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินหรือสำรองบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ www.thaismileair.com, ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service Center) ในเวลาทำการ, ติดต่อ Call Center โทร 1181, 02-118-8888 ให้บริการทุกวัน เวลา 06.00-21.00 น.และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารไทยสมายล์ทั่วประเทศ (Smile Travel Agents) *เที่ยวบินอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ สายการบินไทยสมายล์ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงานทุกคนตลอดมา

ที่มา: สายการบินไทยสมายล์