ไทยแลนด์ อีลิท จัดกิจกรรมพาสมาชิกบัตรฯ ท่องเที่ยวชุมเมืองเก่า ภายใต้ชื่อ “Taste of Phuket” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศ

นายสมชัย สูงสว่าง ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ผู้ดำเนินโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ
“ไทยแลนด์ อีลิท คาร์ด” จัดกิจกรรม Thailand Elite Experience Trip ภายใต้ชื่อ “Taste of Phuket”

ด้วยสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน ที่การเดินทาง เข้า – ออก ประเทศยังคงมีขีดจำกัดในเรื่องของมาตรการการกักตัว 14 วัน และความกังวลที่จะออกเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเพื่อนสมาชิก ไทยแลนด์ อีลิท ที่เดินทางเข้ามาพำนัก หรืออยู่ในประเทศไทยช่วงนี้ ด้วยการเชิญชวนเพื่อนสมาชิกฯ ออกไปเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ณ เมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของประเทศไทย อย่างจังหวัดภูเก็ต ณ ย่านชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตพร้อมกับการสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ที่หล่อหลอมวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบมารวมกันไว้ที่นี่ แสดงให้เห็นถึงร่องรอยประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สมาชิกฯ ยังได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสมาชิกฯ ด้วยกัน เพื่อทำความรู้จักซึ่งกันและกัน ในการเชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม ที่คับคั่งด้วยกิจกรรมตามแนววิถีไทย คงกลิ่นอายความเอกลักษณ์ที่มีมาแต่ดั้งเดิมแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ ไทยแลนด์ อีลิท ตั้งใจมอบให้แก่เพื่อนสมาชิกในครั้งนี้

จากการจัดกิจกรรม ไทยแลนด์ อีลิท มีความมุ่งหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญ
ในการช่วยกระตุ้น และส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยเริ่มต้นจากกลุ่มสมาชิกบัตร ไทยแลนด์ อีลิท ก่อนเป็นกลุ่มแรก ให้ได้สัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทย และนำประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปเชิญชวนบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงให้มาเยี่ยมชมชุมชนที่สามารถรักษาอัตตลักษณ์เฉพาะตัวจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการดำเนินงานต่อยอดมาจากปีที่ผ่านมา และได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี จากกลุ่มสมาชิกฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่ทางไทยแลนด์ อีลิท จัดขึ้น และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ คือ เพื่อสนับสนุนนโยบายหลักของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หน่วยงานแม่ในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตมากยิ่งขึ้น

ที่มา: ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด