การบินไทยและไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจับมือเป็นพันธมิตรศึกษาพัฒนาด้าน Logistics และ e-Commerce

นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หน่วยธุรกิจบริการการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ร่วมลงนามบันทึก ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ และการประหยัดต้นทุนในการให้บริการด้าน Logistics และ e-Commerce โดยมี พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานในที่ประชุม คณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ พร้อมด้วย นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ นายกาหลง ทรัพย์สะอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ และรักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทยฯ รวมทั้ง ฝ่ายบริหารของทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย

การร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันดำเนินการศึกษา แนวทางการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ และการประหยัดต้นทุนในการให้บริการด้าน Logistics และ e-Commerce แบบครบวงจร โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายของทั้งสองฝ่ายที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองหน่วยงานให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งสองหน่วยงาน โดยมีขอบเขตความร่วมมือในหลายด้าน อาทิ การขนส่งวัคซีนทั้งภายใน ประเทศและต่างประเทศ การบริหารจัดการด้าน Logistics แบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการรับ การจัดเก็บ การบรรจุหุ้มห่อ การขนส่ง และการกระจายสินค้า การพัฒนาด้าน e-Commerce และ Digital Platform การพัฒนาช่องทาง การจำหน่ายอาหาร สินค้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของทั้งสองฝ่าย หรือของพันธมิตรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นับเป็นการขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และยกระดับมาตรฐาน การให้บริการโดยคนไทยเพื่อคนไทย

ที่มา: การบินไทย