การบินไทยรับคนไทยจากฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย ไต้หวัน และฟิลิปปินส์ กลับสู่ประเทศไทย

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center: TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา จัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 7 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 23-28 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. เที่ยวบินที่ ทีจี 931 เส้นทาง ปารีส-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากฝรั่งเศส จำนวน 131 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 7 ออกเดินทางจากปารีส เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 16.15 น.
  (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 09.17 น.
 2. เที่ยวบินที่ ทีจี 911 เส้นทาง ลอนดอน-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ จำนวน 221 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 18 ออกเดินทางจากลอนดอน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 08.12 น.
 3. เที่ยวบินที่ ทีจี 623 เส้นทาง โอซากา-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากญี่ปุ่น จำนวน 49 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 6 ออกเดินทางจากโอซากา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 11.04 น.
  (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 14.55 น. ในวันเดียวกัน
 4. เที่ยวบินที่ ทีจี 655 เส้นทาง โซล-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากเกาหลี จำนวน 46 คน
  กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 10 ออกเดินทางจากโซล เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 21.06 น.
  (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 00.28 น.
 5. เที่ยวบินที่ ทีจี 476 เส้นทาง ซิดนีย์-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากประเทศออสเตรเลีย จำนวน 137 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 22 ออกเดินทางจากซิดนีย์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564
  เวลา 10.20 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 14.51 น. ในวันเดียวกัน
 6. เที่ยวบินที่ ทีจี 633 เส้นทาง ไทเป-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากไต้หวัน จำนวน 224 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 24 ออกเดินทางจากไทเป เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.42 น.
  (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.23 น. ในวันเดียวกัน
 7. เที่ยวบินที่ ทีจี 625 เส้นทาง มะนิลา-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากฟิลิปปินส์ จำนวน 40 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 6 ออกเดินทางจากมะนิลา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 19.10 น.
  (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 21.03 น. ในวันเดียวกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการขนส่งสินค้าในเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับอีกด้วย

บริษัทฯ ปฏิบัติภารกิจในเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับคนไทยกลับบ้านมาพบกับครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีพนักงานการบินไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมปฏิบัติหน้าที่ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร

ที่มา: การบินไทย