ทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลับ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2563

คุณอิสรีย์ อภิสรากุลโรจน์ ผู้จัดการโรงแรม และ คุณศศิมา ชนิลกุล ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โรงแรม ทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลับ รับมอบรางวัลและเกียรติบัตร สถานประกอบกิจการดีเด่นมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ด้านมาตรฐานแรงงานไทย สถานศึกษาปลอดภัย และโครงการ “PATHUMTHANI OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PROJECT CONTEST 2020” จากคุณชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2563 ณ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ที่มา: เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม