เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Expert Oracle SQL Tuning

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Expert Oracle SQL Tuning ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการอย่างเป็นระบบเพื่อปรับแต่งประสิทธิภาพของการเรียกใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลให้ดีขึ้…

thaipr.net

10 พ.ค. 65

เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ประจำเดือนพฤษภาคม

Thailand Training Center เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ดังต่อไปนี้ Code : 1ZO – 062    May 21 – 22 Code : 1ZO – 071     May 28 Course…

thaipr.net

10 พ.ค. 65

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Administration (DBA)

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Administration (DBA) ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจในสถาปัตยกรรมของ Oracle Database และ ความสัมพันธ์แต่ละ module ที่ติดต่อกันเองภายในและที่ติ…

thaipr.net

9 พ.ค. 65

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : Master Backup & Recovery with RMAN

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : Master Backup & Recovery with RMAN ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจหลักการสำรองข้อมูลและกู้คืนฐานข้อมูลให้เหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ…

thaipr.net

21 เม.ย. 65

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : Administration (DBA)

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : Administration ( DBA ) ประโยชน์ที่ได้จากหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจในสถาปัตยกรรมของ Oracle 12c R2 Database…

thaipr.net

11 เม.ย. 65

เปิดอบรมหลักสูตร Splunk Fundamentals 1

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Splunk Fundamentals 1 Splunk เป็นผู้นำแพลตฟอร์มข้อมูลสำหรับการรักษาความปลอดภัยแบบรวมศูนย์ และแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองที่ไร้ขีดจำกัด Splunk ช่วยให้องค์กรเปลี่ยนข…

thaipr.net

31 มี.ค. 65

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Administration (DBA)

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Administration (DBA) ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจในสถาปัตยกรรมของ Oracle Database และ ความสัมพันธ์แต่ละ module ที่ติดต่อกันเองภายในและที่ติ…

thaipr.net

7 มี.ค. 65

เปิดอบรมหลักสูตร Performance Tuning

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Performance Tuning หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้อบรม สามารถเริ่มการตรวจสอบและปรับแต่งฐานข้อมูลที่ต้องปรับแต่ง จากนั้นผู้อบรมจะได้เรียนรู้ขั้นตอนที่ DBA…

thaipr.net

7 มี.ค. 65
1 2 3 4 29