ก้าวข้ามการ ‘ฟอกเขียว’ ปรับธุรกิจ รับแนวทางสหประชาชาติเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

รายงานขององค์การสหประชาชาติเรื่องการฟอกเขียวได้รับการเผยแพร่ ณ ที่ประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 27 (UN Climate Change Conference of the Parties: COP27)…

thaipr.net

22 มิ.ย. 66

ทำเลยุทธศาสตร์ พลิกโอกาสประเทศไทย รับการปรับห่วงโซ่อุปทานโลก

เคพีเอ็มจี ชี้ ไทยได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ สู่ผู้เล่นหลักในการกระจายและปรับระบบห่วงโซ่อุปทานธุรกิจระดับโลก                                                                                               …

thaipr.net

21 มิ.ย. 66

รายงานระดับโลกฉบับใหม่เผย Stakeholder capitalism หรือทุนนิยมที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่วยให้ธุรกิจครอบครัวได้เปรียบในการแข่งขัน

รายงานประจำปีจาก KPMG Private Enterprise และ STEP Project Global Consortium แสดงให้เห็นว่าธุรกิจครอบครัวทำให้ความยั่งยืนเป็นองค์ประกอบสำคัญในโมเดลธุรกิจของตนได้อย่างไร โดยร้อยละ 43 ของผู้ตอบแบบสำรวจ…

thaipr.net

2 พ.ค. 66
1 2 3 4